Ensemble Ven

Tobias medverkar i juni och augusti i två projekt med ensemble Ven under ledning av Adriano Gaglianello. 

tillbaka